EucharistieAlgemene Info

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Vanaf Witte Donderdag tot en met Paaszondag, de drie dagen van het Paastriduum, vieren we het Paasmysterie: het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. De liturgie van deze dagen helpt ons op bijzondere wijze stil te staan bij deze gebeurtenissen.
In de Parochie HH. Maria en Johannes gaan we ons dit jaar voor de vijfde maal samen voorbereiden op Pasen. Buiten de liturgische vieringen worden er enkele toepasselijke overwegingen gehouden, is er gelegenheid voor gezamenlijk en individueel gebed en zullen er momenten van stilte zijn. Zo willen wij, parochianen, met elkaar op weg gaan naar Pasen. Om u zo min mogelijk te belasten met de dingen van alledag worden er ter plekke eenvoudige maaltijden geserveerd. Iedereen is van harte uitgenodigd om het grootste feest van het kerkelijk jaar mee te beleven! Ook is iedereen welkom bij de vieringen, dus ook de mensen die niet deelnemen aan de bezinningsdagen. Andersom geldt ook: wanneer u deelneemt aan het dagprogramma en u graag de vieringen in uw eigen parochiekerk meeviert, bent u daar geheel vrij in. Zie ook deze website voor de vieringen in Den Bosch